Missie


Inzet op preventie

Zou het niet mooi zijn om in een wereld te leven waarin veel meer aandacht is voor gezond zijn en gezond blijven? Met mensen die zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen? Met een overheid en een zorgstelsel die dat stimuleren en ondersteunen?

Dat is de wereld waar wij aan werken en waar wij naar streven!

Enerzijds doen wij dat natuurlijk door in de Quadrivas Therapy de allerhoogste kwaliteitsstandaarden voor onszelf neer te zetten: gericht op preventie, voorzorg, onderhoud en het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Anderzijds proberen we bewustwording over preventieve zorg en gezond leven te stimuleren, zodat steeds meer mensen het belang van verandering van het zorgstelsel inzien. We delen onze kennis zo breed mogelijk: met onze cliënten, met studenten, met artsen en onderzoekers en andere geïnteresseerden.


Huidige zorg veranderen

We kennen allemaal het gezegde: Voorkomen is beter dan genezen. Toch is de huidige gezondheidszorg vooral gericht op dat laatste. Diverse therapieën, cosmetische ingrepen, medicatie, hulpmiddelen: het wordt allemaal vergoed door zorgverzekeraars. Voor Quadrivas Therapy geldt dat nog niet. Maar daar werken we hard aan.

Een echte omslag in de huidige manier van denken en werken in de zorg, vraagt om bewustwording en om het veranderen van regels en procedures. Veel zorgverleners hebben er bijvoorbeeld last van dat ze moeten voldoen aan allerlei administratieve rompslomp, terwijl ze veel liever meer tijd aan de cliënt besteden. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de belemmeringen van het huidige zorgstelsel en de sterke positie van verzekeraars: laten we dus met z’n allen werken aan verbeteringen.

Het is onze missie om hier verandering in te brengen. In plaats van de focus op en vergoedingen voor het genezen van ziektes willen wij aandacht en financiële ondersteuning voor gezond zijn en blijven. We hebben tenslotte niet voor niets het mooie gezegde: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Wij vinden  het belangrijk om de allerhoogste kwaliteitsstandaarden voor onszelf neer te zetten. Daarin zijn we ambitieuzer dan de gemiddelde zorgverzekeraar, maar wel op een andere wijze en met een andere focus. Gericht op preventie, voorzorg, onderhoud en het zelfherstellend vermogen van het lichaam.


Kennis delen

De belangstelling voor preventie in de gezondheidszorg is groeiende, mede ingegeven door de vergrijzing en de snelgaande ontwikkeling van ‘verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij’. Het delen van kennis over preventieve zorg, op grote en kleine schaal, is van belang om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen.
Het delen van kennis doen wij in de eerste plaats met onze cliënten. Zij leren tijdens de therapie steeds meer over hun eigen lichaam en over hoe alles met elkaar samenhangt en op elkaar reageert. Voor de mensen in hun directe omgeving – vrienden, familie, collega’s – zijn de resultaten al snel zichtbaar en zo krijgen ook zij meer kennis over het voorkomen van aandoeningen. Ook lichten we onze cliënten voor over een gezond leefpatroon en gezonde voeding en reiken we ze handvatten aan.

Wat wij ervaren en ontdekken willen we met de hele wereld delen, en we willen graag van anderen leren. Waar mogelijk brengen we de discussie op gang. We dragen actief de kennis en informatie uit die we hebben, geven webinars en lezingen en zoeken de publiciteit.

Omdat de huidige therapeuten de toestroom van nieuwe cliënten niet aankunnen, wordt de specialistische kennis over de unieke methode overgedragen aan gemotiveerde studenten aan de Quadrivas Academy.
De manuele Quadrivas Therapy heeft zich inmiddels bewezen, zowel voor medische als cosmetische toepassingen. Verder onderzoek naar de werking en de effecten, en dan vooral bij specifieke medische klachten, zal de komende jaren worden ingezet om de therapie nog verder te ontwikkelen. Hiertoe zal worden gezocht naar samenwerking met professionals, bij voorkeur verbonden aan een medische en wetenschappelijke instelling of organisatie.
Zie je een link? Wil je een bijdrage leveren of ons ergens bij betrekken? Neem contact op!